training & meer

Met mijn uitgebreide ervaring op het gebied van onderwijs en mijn kennis van management, persoonlijk leiderschap en leidinggeven verzorg ik trainingen op maat.

leiderschap
Wat kan zorgen voor betere prestaties van je medewerkers? Op welke manier kun je medewerkers verbinden met jullie collectieve ambitie? Ik leer je inspirerend, motiverend en coachend leiding geven.
Want zelf geïnspireerd en gemotiveerd zijn werkt aanstekelijk!

teamontwikkeling
Ik help organisaties om op een unieke, creatieve manier met teams aan hun vaardigheden en leiderschap te werken, zodat ze van grotere waarde kunnen zijn. Elkaars kracht, kunde en kennis kennen en inzetten is daarbij de leidraad. Echt samenwerken, en met elkaar de beweging maken die nodig is voor professionele en persoonlijke groei.

Coaching – ook individueel – kan daarbij een steuntje in de rug zijn, omdat je verder wilt en niet stil wilt blijven staan. Zo lopen er altijd individuele coachingstrajecten, waaronder reïntegratietrajecten.

advies
Nieuwe ogen zien andere zaken.
Een advies kan volgen vanuit een interimperiode in de organisatie. Maar ik geef ook advies zonder eerst zelf in het team te hebben meegewerkt. Met mijn frisse blik maak ik ingesleten patronen zichtbaar, die de klant of de organisatie niet meer dienen. Dit kan nodig zijn om bijvoorbeeld de kwaliteit op orde te krijgen en/of te houden. Immers, niemand wil achterblijven wat kwaliteit betreft.